Pediatrik Rehabilitasyon

Pediatrik Rehabilitasyon nedir?

Çocuğun doğuştan (cerebral palsi, spina bfida, brachial pleksus, kas hastalıkları, hidrosefali, mikrosefali, skolyoz, epilepsi gibi rahatsızlıklardan kaynaklı ) ya da sonradan çeşitli nedenlerle (gelişim gerilikleri, doğum hikayesi, anne karnında gelişen komplikasyonlar, viral sebepler… vb.) kaba ve ince motor gelişim becerileri, günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş, fonksiyonel gelişim becerileri kısıtlanmış her yaştaki bireylerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak, ayrı ayrı değerlendirilerek ve kişiye özel tedavi programı oluşturularak fizyoterapistler ve ergoterapistler eşliğinde programlanan, uygulanan tedavi sürecidir.

Pediatrik fizyoterapinin genel olarak amaçları;

  • Bireylerin normal gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,

  • Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,

  • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket etme becerilerini kazanmaları,

  • Duruş ve hareketle ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri,

  • Düzgün duruş ve hareket için duyu, algı, bilişsel, motor bütünlüğü sağlamaları,

  • Alt ekstremite (bacaklar) ve üst ekstremitelerini ( kollar) koordineli bir şekilde kullanmaları,

  • Transfer, yer değiştirme ve ilerlemeye yönelik hareketlerini geliştirmeleri yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerilerini geliştirmeleri beklenmektir 

Motor Gelişim Neden Önemli?

Çocuklarda büyüme ve nöromotor gelişme anne karnında başlayan ve erişkin yaşa kadar devam eden bir süreçtir. Çocuklarda nöromotor gelişim evrimi genel kaba hareketlerden ince motor hareketlere, baştan ayağa ve merkezden çevreye doğru gerçekleşir. Motor becerilere paralel olarak çocuk etrafının farkına varır, iletişime geçer. Motor gelişim basamaklarının zamanında doğru bir şekilde oluşması, ilerleyen dönemdeki bilişsel becerileri ve ardından akademik becerileri etkilemektedir.

Gelişim basamaklarının zamanında başarılamaması “Motor Gerilik” olarak tanımlanır.

Duyusal ve Motor Alanlarında gecikme olduğunda ;

• Bilişsel
• Duygusal
• Özgüven
• Davranışsal
• Sosyal
• Akademik alanları olumsuz etkilenir ve vücut farkındalıkları düşük olur.