Yoğun Terapi’nin (Intensive Therapy) çocuklar için faydalı olduğunu kanıtlayan bir çalışma

Güney Kore'de serebral palsili (CP) çocuklara yönelik yapılan bir yıllık bir çalışma, çocuklara yoğun fizik tedavi uygulandığında, kaba motor fonksiyonlarının önemli ölçüde iyileştiğini gösterdi. 

Journal of Physical Therapy Science dergisinde “Fiziksel tedavi sıklığının serebral palsili çocuklarda gross motor fonksiyona etkisi” çalışması yayınlandı.

Daha sonra araştırma ekibi, Güney Kore’de engelli çocuklar için bir rehabilitasyon merkezi ve okula giden 93 erkek ve 68 kız (ort. 9 yaş) olan 161 Serebral Palsili  çocuğu gözlemledi.

Araştırmacılar bu çalışmada iki soruyu değerlendirmeye çalışmışlardır: 

 1. SP'li çocuklarda fiziksel terapi sıklığı ile gross motor fonksiyon sonuçları arasındaki korelasyon nedir 
 2. (haftada 3-11 kez) yoğunluklar karşılaştırıldığında gross motor fonksiyon sonuçlarında ne gibi farklılıklar vardır. Fizik tedavi sıklığı ile brüt motor fonksiyon ölçümü (GMFM) verileri arasındaki korelasyon bir yıllık çalışma döneminde gözlemlendi ve not edildi.

Araştırmacılar, çoğu GMFM parametresinin, özellikle emekleme ve diz üstü durma, ayakta durma, yürüme, koşma ve zıplamada çocuklardaki daha iyi hareket ve fiziksel terapi sıklığı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. 

Serebal Palsi Alliance'ın GMFM skalası (en ciddi hareket kısıtlamaları) üzerine GRADE V için sınıflandırılan çocuklar, sadece ayakta durma için fizik tedavi sıklığı ile anlamlı bir korelasyon gösterdi.

Araştırmacılar farklı tedavileri karşılaştırdıklarında, yoğun fizik tedavinin gross motor fonksiyonunu iyileştirmede daha etkili olduğunu gözlemlediler. Spesifik olarak, emekleme, diz üstü durma ve ayakta kalma yeteneği ile artan bir iyileşme kaydettiklerini belirtmişlerdir.

Önceki çalışmalarda da, CP'li çocuklarda yoğun fizik tedavide önemli gelişmeler kaydedilmiştir, çocuklar ya haftada iki kez (grup A) ya da haftada beş kez (grup B) 16 hafta süreyle fizik tedavi almışlardır. 

Çalışmaların sonuçları, müdahale sonrasında her iki gruptaki çocuklarda gross motor fonksiyonun gelişme olduğunu, ancak  B grubu çocuklarda A grubundakilere göre anlamlı olarak daha fazla iyileşme olduğunu göstermektedir. Yoğun tedavinin etkisi daha güçlü olmuştur. 

Daha önce yayınlanmış farklı bir çalışmanın sonuçlarına göre ise, yoğun tedavinin etkisi 2 yaş çocuklar için daha güçlü olmuştur.

Sonuç olarak, sonuçlar yoğun fizik tedavinin serebral palsili çocuklarda gross motor fonksiyonun iyileştirilmesinde etkili olduğunu göstermektedir.

Kaynak : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4932081/

 

Çocuklarda Hipotoni


Hipotoni genelde yanlış anlaşılan yaygın bir tanıdır.

Bu yazı ile Konjenital Hipotoni'nin anlamının vurgulanması amaçlanıyor ayrıca hipotoni olan çocukların ailelerine ve bakıcılarına ve onlarla birlikte çalışan kişilere faydalı bilgiler sunuluyor.

Hipotoni, çocuğun motor kontrolünü etkileyen hem tehlikesiz hem de ciddi koşulların göstergesi olabilir.

Hipotoni, erken çocuklukta bile olsa, genellikle nispeten açık bir şekilde gözlemlenebilir ancak altta yatan nedeni teşhis etmek oldukça zor olabilir. Hipotoninin bir çocuğun gelişimine olan uzun vadeli etkileri öncelikle hipotoni şiddetine ve altta yatan nedenlerin doğasına bağlıdır. Bu bozuklukların bazıları için spesifik bir tıbbi tedavi vardır, ancak konjenital hipotoni olan çoğu çocuk için temel tedavi aslında Fizyoterapi ve Ergoterapidir.

Hipotoni Belirtileri

   •     Baş kontrolünü sürdürmede zorluk çekme

   •     Yalnız veya destek olmaksızın dik oturmakta zorluk çekme

   •     Motor becerileri yakalamakta yavaşlık

   •     Pozisyon değişikliklerinde zorluk çekme

   •     Sakar ve verimsiz hareket etme

   •     Gelişimsel Gecikme

   •     El-göz koordinasyonunda zorluk çekme

   •     Katılmak yerine gözlemlemeyi tercih etme

   •     Fiziksel olarak zor olan görevlere karşı düşül toleranslı olma

Ayırıcı Tanı : Hipotoni olarak ortaya çıkabilecek altta yatan muhtemel nedenleri ekarte etmek önemlidir. Bu koşullardan bazıları daha acil tıbbi müdahale gerektirir.

   •     Ayrıntılı Hasta ve Aile Öyküsü: Hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemin detayları son derece yararlıdır. Hipotoni gibi mevcut olan herhangi bir aile geçmişi öyküsü önemlidir.

   •     Gelişim Değerlendirmesi: Motor kilometre taşlarının edinilmesini ve çocuğun fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimine etkilerini anlamak.

   •     Fiziksel Değerlendirme: Kas tonusu, nörolojik refleksler, kas kuvveti, postürel kontrol, eklem gevşekliği, koruyucu yanıtlar ve denge / düzeltme reaksiyonlarını içerir.

Kas kuvveti vs. kas tonusu

Vücudumuzdaki kasların her birinde dinlenme kas tonu vardır. Kas Tonusu, bir kasın dış kuvvet, gerilme veya yön değişikliğine tepki verme veya karşı koyma yeteneği olarak tanımlanır.

Doğru kas tonusu, bir çocuğun denge tepkileri, doğru tepkiler veya koruyucu tepkiler yoluyla dışarıdaki kuvvete çabucak tepki vermesini sağlar. Ayrıca, algılanan değişim gittiğinde çocuğun kaslarının hızla rahatlamasına izin verir. Hipotoni olan bir çocukta, dış kuvvete karşı bir daralma başlatmak için yavaş olan kaslar vardır ve uzun kas kasılmalarını sürdürememektedirler.

Kas gücü, kasın aktif olarak direnişe tepki vermek (çekme, bastırma, kaldırma vb.) Için bir kuvvet oluşturma kabiliyetine atıfta bulunmaktadır. Güç ve ton farklı olmakla birlikte, bir kas bir kasılmaya hazır olmak için ideal bir konumda olmadığında, kas kuvveti bozulacaktır.

Hipotoni aşağıdaki durumlarda açıkça görülebilir:

   •     Duyu Bütünleme, vestibüler, propriyoseptif ve / veya dokunsal sistemler beyni vücut pozisyonundaki değişiklikler konusunda uyaramadığı durumlar.

   •     Praksis ya da Motor Planlama, vücudun uygun motor tepkisini formüle edemediği durumlar.

   •     Denge, gövdenin yerçekimine karşı hem statik hem de dinamik olarak çalışan kas gruplarının birlikte aktifleşmesini sürdüremediği durumlar.

   •     Koordinasyon, akıcı ve etkili hareketler üretmek için üst ve alt vücut hareketlerini ve görsel sistemi koordine etmekte güçlük çektiği durumlar.

Zaman içinde Hipotini

Yenidoğan ve bebekler zayıf baş kontrolü gösterebilir. Bebekler "elinizden kayar" gibi görünebilir ve onları taşırken vücutlarını dik tutmakta zorluk çekebilirsiniz. Hipotoni bulunan bebekler sırt üstü yatarken, genellikle kollarını ve bacaklarını dışa doğru uzatır.

Hipotoni olan küçük çocuklar ise, otururken gövde kök kaslarını harekete geçirmek için başarısız olduklarından aşırı eğilme eğilimi gösterebilirler. Karın(core) ve postüral kasları tutmadan "W – oturma" pozisyonunda oturmaya elverişli olabilirler. Düşük kas tonusu olan çocuklar, motor kilometre taşlarına ulaşmada gecikme gösterebilir ve bağımsız olarak dönme, oturma, emekleme ve yürüme konularında zorluk çekebilirler.

Hipotoni bulunan daha büyük çocuklar okul ve ders dışı etkinliklere pasif ve aktif katılım gösterebilirler ancak fiziksel açıdan zorlu görevler sırasında düşük hoşgörü gösterebilirler.

Kolayca yorulabilirler ve hareketleri daha yavaş ve sakar hale gelebilir. Hipotoni olan çocuklar bilişsel yeteneklerine rağmen sınıf ortamına uyum sağlamada güçlük çekebilirler. Bir masada veya masa başı aktivitelerde uzun süre oturmak onlar için zorlu olabilir ve fiziksel stres yüzünden çocuklar odağını kaybedebilir. Çocuklar daha büyüdükçe, hipotoni yürüyüş ve koşu modellerini etkileyebilir.

Tedavi Hedefleri

  •      Distal Güç ve Fonksiyonu Kolaylaştırmak İçin Proksimal Güç ve Desteği Geliştirmek

   •     Postür Kontrolünü Geliştirmek

   •     Motor Gelişimi ve Motor Planlamanın Temellerini Kolaylaştırmak

   •     Postürel Yanıtları ve Koruyucu Reaksiyonları Geliştirmek

   •     Hareketlerin Akıcılığı ve Verimliliğini Beslemek

   •    Fonksiyonel Gücü Geliştirmek

Tedavi Stratejileri

1. Sabırlı Olun:  Hipotoni hastaları genellikle motor yanıtı hemen göstermezler, çünkü hem terapistler hem de çocuk ile ilgilenen kişiler, yaptıkları şeyden vazgeçme ve başka bir faaliyete geçme eğilimindedir.Sabır önemlidir, zira yeterli zaman ve uygun talimatla çocuğun belirli bir kapasitede hedefe ulaşması mümkün olacaktır. Bu yanıtı beklemek önemlidir. Aynı aktiviteyi sürdürerek ve başarıyı sağlamak için bu aktiviteyi değiştirerek, kas aktivasyonunu ve hareket modellerinin akışkanlığını kolaylaştırabilirsiniz.

2. Gelişim Sırasını Takip Edin: Hipotoni olan çocuklar genellikle motor kilometre taşlarını yakalamakta güçlük çeker. Çocuğa her gelişimsel adımı deneyimlemesi konusunda yardımcı olmak gerekir. Her vücut pozisyonu arasındaki geçişleri destekleyin: sırtüstü, yüzükoyun, oturma, dizler üstünde yükselme, ayakta durma.

3. Uygun sıralamayı takip Edin:  Tüm gelişim evrelerinde düzgün sıralanmış  destek tabanı oluşturun. Oturmaya çalışıyorsanız, aktiviteye başlamadan önce pelvisin nötr konumda olduğundan emin olun. Ayakta durmaya çalışıyorsanız işlevsel kas gelişimini teşvik etmek ve potansiyel hataları ortadan kaldırmak için ayakların düzgün bir şekilde hizalandığından ve destek yüzeyi boyunca ağırlık taşıyacağından emin olun.

4. Kademeli Çalışın: Ani hareketlerle çocukları şaşırtmamaya çalışın, itme veya çekme yapmayın, en üst düzeyde verim almak  için çocuğun kendiliğinden harekete geçmesine izin verin.

5. Zamanla Destek Dağılımını Azaltın: Çalışmaya daha yoğun ve proksimal tabanlı başlayın, çocuk kontrol kazanmaya başladıkça azaltın. Postürel kontrol ele alındığında, üst sırt / omuz kemeri desteği ile başlayın, çocuk etkinleşmeye ve güçlenmeye başlayana kadar yavaş yavaş azaltın bu durum çocuğun daha işlevsel bir bağımsızlığa kavuşmasına izin verir.

6. Görevleri İşlevsel Yapın: İşlev üzerine odaklanın. Gündelik ihtiyaçlar hakkında aile veya çocuğa bakan kişilerle konuşun. Giyinme ya da okulda sandalyeye oturup kalkma gibi günlük yaşam aktivitelerine motor planlama ile hem pratik hem de yararlı bir şekilde yardımcı olun.

7.  Başarı için plan yapın: Görevleri yönetilebilir bileşenlere bölün. Her görevi başarmak için çocuklara gerekli süre ve enerjiyi verin. Ve onları olumlu yönde teşvik etmeyi unutmayın!

Aktivite Fikirleri

1.Terapi Topu kullanın (Pilates Topu):

   •     Motor kontrolünü kolaylaştırmak

   •     Kas kuvvetini arttırmak

   •     Geçişleri kolaylaştırmak

   •     Vestibüler girdi sağlamak

   •     Dik durmaya çalışmak ve koruyucu tepkileri azaltmak

2. Gelişimsel Pozisyonları kullanın :

   •     Yüzükoyun: Çocuğun ağırlık aktarmasını sağlamak için hareketi kullanın ve ağırlık aktarımını üst ekstremiteler vasıtasıyla simetrik olarak dağıtın.

   •     El ve diz Üstünde: Omurgayı uzatmak ve üst-alt ekstremite boyunca simetrik ağırlık aktarabilmek için pelvis yoluyla doğrudan dereceli olarak kuvvet uygulayın. (kolaylaştırmak için köpük rulo vb. kullanılabilir)

   •     Dizüstünde: Alt ağırlık merkezi üzerinde çocuğun ağırlık aktarmasına yardımcı olun, gövde aktivasyonunu teşvik etmek ve yarım dizden üst ekstremite kullanmadan ayakta durmaya geçmesine yardımcı olmak için pelvis desteğinden yararlanın.    

3. Eklem sıkıştırmayı kullanın :

   •     Eklem sıkıştırmaları, eğitimli uzmanlar tarafından uygun bir şekilde yapıldığında, eklem çevresindeki kasların birlikte aktifleşmesini arttırmaya yardımcı olur ve çocuğun yer çekimine karşı hareket etmesini sağlar.

   •     Terapist tarafından desteklenen iyi hizalanmış eklemlerde sıkıştırma gerçekleştirin. (proximal to distal)

   •     Eklemlere aşırı yüklenmeden kademeli kuvvet kullanın

4. Dokunsal materyalleri kullanın :

   •     Terapi sırasında uygun kasları rahatlatarak, çocuklarda farkındalık yaratmaya ve güç kullanımının başlamasını teşvik etmeye yardımcı olabilirsiniz.

   •     Taktil uyaran, eklemi destekleyen kasların birlikte hareket etmesini sağlayabilir.

   •     Hafif basınçlı masaj ayrıca hipotoni olan çocuklarda kas aktivasyonunu ve kemiklerin güçlenmesini artırmaya yardımcı olur.

5.  Aktif olarak oynamasını teşvik edin

    •    Bilateral Oyun (vücudun her iki yanından ve orta çizgiyi çaprazlayan hareketlerden yararlanma)        

   •     Müzik kullanabilirsiniz, harika bir motivasyon kaynağıdır.

   •     Spor Becerileri (el-göz koordinasyonunu, uzanmayı, çömelmeyi, dengeyi içeren faaliyetler)

   •     Oyun tünelleri her zaman gücü, motor planlamayı ve dayanıklılığı artırmak için eğlenceli bir yoldur!

   •     Yukarı ve Aşağı Tırmanma (konsantrik ve eksantrik kas aktivasyonunu hedefleme)

   •     Ayakta durmasını, yürümesini destekleyin

   •    İlgilendiği, etkileşimde bulunduğu ve onu motive eden faaliyetleri bulun! Yüzme, binicilik, bisiklete binme, dans …

   Aktif oyun, tüm çocuklarımızın günlük yaşamlarının bir parçası olmalıdır!

 

Kaynak : http://blog.dinopt.com (Dinasour Physical Therapy)

Duyusal Diyet Aktiviteleri

Bu liste çocuklar için hazırlanan bir duyusal diyet aktiviteleri listesidir. Listedeki birçok aktivite evde bulunan eşyalar kullanılarak yapılabilir ve çocuğunuzun günlük rutinine entegre edilebilir.

            Duyu Diyeti Aktivite Kılavuzu

 1. Hiç bir zaman çocuğunuzu herhangi bir duyusal diyet aktivitesini yapmak için zorlamayın

Duyusal aktiviteler ödev veya ilaç değildir ve bir çocuk aktiviteye katılmaya motive olduğunda en iyi şekilde çalışırlar. Bir çocuğun duyusal bir aktiviteyi reddetmesinin nedeni onun eşsiz duyusal sistemine aşırı bir yük getirmesi, onu zorlaması olabilir.

Dokunduğunuzda kötü olmadığını düşündüğünüz parmak boyaları, aslında çocuğunuz için acı verici olarak algılanabilir. Ergoterapistlerin yaptıkları ; çocukları kendilerini rahat hissetikleri bölgelerinden bir miktar dışarı çıkarmak ve sonrasında onların liderliğini olabildiğince takip etmek. Yeni duyusal girdiler almak onların gelişimleri üzerinde harika etkilere sahip olabilir, ancak bunları zorlamaya başladığımızda geri tepebilir.

 1.  Bu liste onlara ilham vermek içindir, onları sıkmak için değil

Eğer duyusal diyeti ilk defa deniyorsanız, yavaş olun ve ilk olarak kontrol edilebilir birkaç aktivite seçin.   Aktiviteleri birkaç defa deneyin ve çocuğunuzun olumlu tepkiler verip vermediğine bakın.

 1. Çocuğunuzun duyusal ihtiyaçları her geçen gün değişebilir

Ya da hatta saat-saat, sadece bugün listede yer alan belirli bir aktivite ya da stratejinin işe yaramadığı için yarın da olmayacağını düşünmeyin. Bununla birlikte, tüm etkinlikler çocuğunuza fayda sağlamayacaktır. Hiç hoşlanmadığı ya da ilgilendiği bazıları olacaktır. Bu olabilir.​

Duyusal Diyet Aktiviteleri

Bu aktivitelerin birçoğu çeşitli duyulara duyusal girdi sağlar. Listelenen kategoriler (sakinleştirici, uyaran vb.) olsa da, bunların sadece genellemeler olduğuna dikkat edin. Herkesin duyusal sistemi benzersiz olduğu için çocuğunuzun farklı bir tepkisi olabilir. Yine, çocuğunuzun etkinlik sırasında ve sonrasında nasıl tepki vereceğini izlediğinizden emin olun:

 • Daha dikkatliler mi?
 • Odaklanıyorlar mı?
 • Daha iyi uyuyorlar mı?
 • Ya da daha iyi yemek yiyorlar mı?  
 • Başkalarıyla daha fazla etkileşime giriyor ve iletişim kuruyorlar mı?
 • Talimatları daha kolay takip edebiliyorlar mı?
 • Bir şeyleri daha hızlı öğrenebiliyorlar mı?
 • Sakin görünüyorlar mı?

Bu gözlemleri yapmak, belirli bir duyusal diyet aktivitesine çocuğunuzun nasıl tepki gösterdiğini ve o etkinliği veya ona benzer bir şeyi tekrar kullanmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olur!

          Dikkat, Odaklanma ve Katılımı Artıran Duyu Aktiviteleri

(Genellikle çocukların duyu sistemlerinin daha dengeli hale getirilmesine izin verdikleri için organizasyon aktiviteleri adı verilir; bu da gelişmiş öğrenme, iletişim, uyku, yemek vb. sonuçları sağlar.)

Zıplama

 • yatakta
 • koltukta
 • trambolinde

Tırmanma

 • oyun duvarları
 • tırmanma oyuncağı
 • ip merdiven
 • tünel oyuncak içinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sallanma

 • parklardaki salıncaklar
 • evde kullanılan salıncaklar
 • veranda-balkon salıncakları
 • battaniye içinde sallama

Binme

 • kaykay
 • paten
 • kızak
 • tahterevalli
 • scooter board
 • scooter
 • bisiklet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ağır Nesneleri İtmek / Çekmek

 • market torbalarını taşıma
 • boş çöp kutularını itme
 • tırmıkla yaprakları çekme
 • otları koparma
 • kar küreme
 • elektrik süpürgesi
 • market arabasını itme
 • çamaşır sepetini taşıma
 • kapı koluna veya ağır bir nesneye halat bağlama

Çiğneme

 • çıtır çıtır gıdalar
 • sakız
 • tuzlu ya da baharatlı gıdalar
 • çiğneme oyuncakları
 • çiğnenebilen kalemler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titreşim (daha kısa süre kullanıldığında sakinleşme yerine uyarı vericidir)

 • el masaj aletleri
 • titreşimli yastık/minder
 • titreşimli çiğneme oyuncakları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktif Oyunlar Oynama

 • koşma
 • engelli parkurda koşma
 • atlama
 • birdirbir oynama
 • halat çekme yarışı
 • el arabası yürüyüşü
 • çeşitli hayvan yürüyüşleri (yengeç gibi yürüme, kanguru gibi atlama vs.)

Soğuk bir şeyler içme

Yüzme

Yastıkların ya da yumuşak oyuncakların arasına atlama

Dokularla Oynama

 • tıraş kremi
 • parmak boyası
 • çamur
 • ıslak kum
 • su
 • buz

Üfleme

 • çeşitli düdükler ve ses üreticileri
 • baloncuk
 • fırıldak

Yüzüstü ve sırtüstü büyük bir topa uzanma ve sallanma

Büyük bir topa oturma (Pilates topu)

 • yemek yerken
 • ödevlerini yaparken

Dönme (***çok yoğun bir duyusal deneyimdir bu nedenle bir çocuğu döndürme konusunda çok dikkatli olun ve yalnızca her iki yönde birkaç kez yapın. Bu oldukça önemli çünkü onların sistemlerinin dengelenmesine yardımcı olacaktır.)

 • dönen sandalye
 • salıncak
 • ayakta iken döndürme
 • oturup dönebileceği oyuncaklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakinleşmeyi sağlayan duyusal aktiviteler

Dar-sıkı kıyafetler giyme

 • Oyun oynarlarken kısa aralıklarla vücut çorabı ya da esneme bantları kullanma
 • Sıkı giysileri gün boyunca giyme

Giyinme ( gün içerisinde sıkıntılı saatlerde 10-20 dk boyunca ağırlaştırılmış yelek vb. giydirme)

Duyu çadırında sessiz zaman geçirme

Duyusal Kutu içinde oynama (Kutunun içine koyabileceğiniz çok fazla seçenek var)

 • pirinç
 • fasulye
 • kuş yemi
 • kum
 • kinetik kum

Masaj

Oyun hamuru ya da terapi hamuru yoğurma

Çok hareketli, ışıklı oyuncaklarla oynama

 • Stres Topu
 • Koosh Topu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezmek ve Sıkmak

 • Sarılma-kucaklama
 • Dar köşelere ve mobilyaların arkasına saklanma
 • Battaniyeye sıkıca sarılma
 • Esnek ve sıkı bir çarşafın altında uyuma
 • Büyük bir pilates topunun altına yatma

Esans yağlarını kullanma (farklı yağ türleri sakinleşmek veya uyanık olmak için kullanılır)

 • Oda kokularında
 • Tene uygulayarak
 • Banyoda

Ritmik ve Sakin müzik dinleme

Gürültü önleyici kulaklık takma

Yavaş hareket eden ve sakinleştiren şeylerin izlenmesi

 • Akvaryum
 • Lava Lambası
 • Yavaş değişen ışıklar

Sıcak bir şeyler içme

Yavaş Sallanma

 • Sallanan Sandalye
 • Hamak
 • Tekne

Ağır battaniye kullanma

Titreşim (daha uzun süre kullanıldığında uyarı vermek yerine yatıştırıcıdır)

 • el masaj aletleri
 • titreşimli yastık/minder
 • titreşimli çiğneme oyuncakları

Jeremy Krauss Metodu

Türkiye’de bir ilk. 

Avrupa ve  Amerika’da uzun yıllardır uygulanan ve ilk olarak İstanbul’daki şubemizde Uzm. Fzt. Yonca Görgül tarafından uygulanmaya başlanan bu yöntem şimdi de İzmir’de.

Jeremy Krauss Approach, özel ihtiyacı olan çocukların öğrenme, büyüme ve gelişmelerine yardımcı olan eşi benzeri olmayan bir yoldur. 

Primer odak noktası, özel ihtiyacı olan çocukların potansiyel becerilerini fiziksel, duygusal ve mental olarak geliştirmeye yardımcı olmaktır. 

Bu yaklaşım, çocukları progressive developmental abilities formation sürecinde gelişimsel zorlukların üstesinden gelmelerini ve değiştirmelerini öğrenmesi için destekler. 

Jeremy Krauss Approach; Serebral palsi gibi nörolojik problemi olan, otizm spektrum, genetik bozukluklar, brakial plexus yaralanmaları, skolyoz, teşhis edilmemiş gelişimsel gerilikleri olan ve birçok gelişimsel zorluk yaşayan çocuklar ile çalışır. 

4 yaşında emekleyemeyen çok sayıda çocuk var !

İngiltere`de yapılan bir çalışmaya göre; 4-5 yaş aralığındaki çocukların neredeyse üçte biri emeklemek, tek bacağının üstünde durmak gibi basit fiziksel hareketleri yapamıyor. 

Ve bu eksiklik yetersiz akademik başarıyla bağlantılı görünüyor.

İngiltere gazetesi Daily Mail, yakın tarihli bir makaledeki bulguları şöyle özetlemektedir:

“West Midlands'da bir okulda resepsiyon sınıflarındaki altmış çocukla, üç dakika için tek bacak üzerinde denge kurması ve kısa bir mesafede emeklemesi de dahil olmak üzere 14 kısa test gerçekleştirildi.

Araştırma, öğrencilerin yüzde 30'unun fiziksel olgunluk belirtileri gösterdiğini ve bunun da yüzde 42'sinde gelişme konusunda bazı gecikme işaretleri bulunduğunu gösterdi.

Bazı çocuklar hala ilkel bebek refleksleri göstermektedir, başını bir yana döndürdüğünde kolun başın döndüğü tarafa doğru açılması gibi.”

Nöro-Fizyolojik Psikoloji Enstitüsü ile birlikte çalışmayı sürdüren Pete Griffin`e göre çocuklar fiziksel olarak gelişemiyor çünkü televizyon karşısında çok fazla zaman geçiriyorlar.

Kendisi ayrıca ebeveynlerin çocuklarını her yere kucaklarında taşıyarak ya da araba ile götürmesinden dolayı çocukların zeminde vakit geçiremediğini ve bundan dolayı emekleme ve yuvarlanma gibi şeyleri denemeye fırsat bulamadıklarını belirtiyor 

Pete Griffin`e göre temel sorun çocukların 40 ya da 50 yıl önceki fiziksel zorluklara ve yetiştirme türüne sahip olmamasıdır. 

Araştırmaya göre fiziksel gelişimlerinin alt yarısında bulunan çocuklardan yüzde 77`si akademik beceri için alt gruplarda yer almaktadır.

Pete Griffin sunu belirtmektedir; ilk yıllarını çok fazla TV izleyerek geçiren çocuklar öğrenmek ve ders çalışmak zamanı geldiğinde konsantre olamamaktadırlar.

 kaynak : http://ilslearningcorner.com/2015-11-too-many-4-year-old-kids-who-cant-crawl-study/

Dispraksi nedir?

Dispraksi, çocuklarda ve yetişkinlerde ince ve/veya kaba motor koordinasyonunu etkileyen bir çeşit gelişimsel koordinasyon bozukluğudur. 

Dispraksi konuşmayı da etkileyebilir. 

Dispraksi, Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından resmi olarak tanınan yaşam boyu sürecek bir durumdur.

Dispraksi serebral palsi ve felç gibi diğer motor rahatsızlıklardan farklıdır ve zihinsel yeteneklerin tümünde meydana gelir.

Bireyler zorluklarının nasıl ortaya çıktığı konusunda farklılık gösterebilirler: bunlar çevresel talepler ve yaşam deneyimlerine bağlı olarak zamanla değişebilir.

Bireyin koordinasyon güçlükleri, eğitim, iş ve istihdamda günlük yaşam becerilerinin katılımını ve işleyişini etkileyebilir.

Çocuklar kendi kendine bakma, yazı yazma, bisiklet sürme ve oyun oynamak gibi diğer eğitsel ve rekreasyonel etkinlikler de de zorluk yaşayabilirler.

Yetişkinlikte bu güçlüklerin birçoğu devam edebilir; evde, işte ve eğitim hayatında yeni becerileri öğrenme zorluğu ile birlikte araba kullanmak, DIY (kendin yap) projeleri yapmak gibi.

Günlük hayatta da ciddi olumsuz etkilere neden olabilecek bir takım ortak zorluklar olabilir.

Bunlara sosyal ve duygusal zorlukların yanı sıra zaman yönetimi, planlama ve kişisel organizasyon ile ilgili sorunlar da dahildir ve bunlar bir yetişkinin eğitimini veya istihdam deneyimlerini de etkileyebilir.

Dispraksi problemi olan birçok kişi aynı zamanda hafıza, algılama, işleme ve konuşma ile ilgili zorluk yaşamaktadır.

Gelişimsel koordinasyon bozukluğu, çoğunlukla motor koordinasyon zorluklarını kapsayan bir genel terim olarak görülürken, Dispraksi, gündelik durumlarda hareketleri doğru düzende planlamak, organize etmek ve yerine getirmek için ek sorunlar yaşayan insanlar anlamına gelir.

Dispraksi’ye ne neden olur?

Dispraksinin kesin sebepleri bilinmemekle birlikte bunun beyindeki mesajların vücuda iletilmesinde bir kesintiden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Dispraksi, bir kişinin hareketleri düzgün ve koordine bir şekilde gerçekleştirme kabiliyetini etkiler.

Ekran Karşısında Geçirdikleri Zaman ve Uyku Çocuğunuzun Davranışını Nasıl Etkiliyor?

Dijital bir çağda yaşıyoruz! TV, video oyunları, bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer tüm ekranlı cihazlar dikkatimizi dağıtıyorlar. Çocuklar artık çoğu yetişkine kıyasla çok küçük yaşta teknolojiye erişim sağlayabiliyorlar.

Amerika’da bir çocuğun günde ortalama 3-4 saat sadece TV izlediğini biliyor muydunuz? Ve bu süreye video oyunları, telefonlar, tabletler ve bilgisayarla geçirilen süre dahil değil!

Bir başka raporda ise, ortalama bir çocuğun bir hafta içinde 50 saat boyunca ekran görüntüsüyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor! 

Amerikan Pediatri Akademisi, 2 yaşın altındaki çocuklar için ekran zamanının az veya hiç olmasını öneriyor. 2 ve daha yukarı yaş için ise, günde 1-2 saatten fazla tavsiye etmemektedirler.

Peki neden ekran karşısında vakit geçirmek çocuklarımız için çok kötü? İşte nedenlerin bir listesi: 

•    Uyarılmış sinir sistemi (uykuya dalmayı zorlaştırıyor)

•    Aşırı duyusal yük

•    Canlandırıcı uyku eksikliği

•    Hareket eksikliği (obezite oranlarını arttırıyor)

•    Şiddeti açığa çıkarma

•    Gri beyin maddesinde körelme (beyinde işlemenin gerçekleştiği yer)

•    Bağımlılık eğilimleri (beyinde bağımlılığı uyaran hormon olan dopamin salınımı)

•    Beyin fonksiyonlarında bozulma (Dürtü kontrolünde azalma, anormal beyin aktivitesi ile zayıf görev performansına neden olma)

(Sources: Psychology Today ; Iowa State University ; C|Net ; Mayo Clinic)

Çocuğunuzun ekran karşısında geçirdiği süre çok uzun olduğunda, tüm ruh hali ve davranışları değişir! Ve beyinleri zarar görebilir!

    • Ekran Karşısında Geçirdikleri Zaman Çocuğunuzun Uykusunu Nasıl Etkiliyor? 

Çocuğunuzun özellikle yatmadan önce ekran karşısında geçirdiği süre çok uzun olduğunda, vücutları doğal olmayan bir uyanıklık durumu halindedir. Bu durum onların uykuya dalmalarını engeller.

Nihayetinde uykuya dalsalar bile vücutları normal uyku düzenine girmez. Çünkü vücutları hala doğal olmayan bir uyanıklık halinde olduğu için, hiçbir zaman uykunun en derin ve dinlendirici evresi olan 4. Evreye geçemezler. Bedenleri tam olarak dinlenemediği için stresli olurlar.

Onları normalde rahatsız etmeyen ortamlar veya durumlar, aniden rahatsız etmeye başlar çünkü uykusuzluğun yarattığı stresle baş etmeye çalışırlar.

 • Ekran Karşısında Geçirilen Zaman ve Çocuğunuzun Uykusu  ile ilgili ne yapacağız?

Çocuğu tamamen ekran karşısından uzak tutmak açıkçası çok zor!

Fakat evde uygulayabileceğiniz size yardımcı olabilecek birkaç ipucu var:

 •        Tüm elektronik cihazları ve ekranları çocuğunuzun odasından çıkartın. (yatak odası rahatlayacağı yer olmalı)
 •        Yatmadan önceki 1-2 saat içinde bu cihazların tamamından uzak durmasını sağlayın (bu durum onun beyninin doğal olmayan uyaranlardan arınmasını ve sakinleşmesini sağlar)
 •       Ekran karşısında geçireceği süreyi sınırlandırın (günde 1-2 saat ya da özellikle 2 yaş altı için hiç izin vermeyin)
 •       Fiziksel aktiviteler ve oyun zamanları için onu teşvik edin
 •       Uyumadan önce ona kitap okuyun (okumaya başladığında kendi okusun)
 •       Uyku öncesi rutini ve uyku saati olsun (pijamaları giyme, dişleri fırçalama, hikaye okuma, dua etme vb.) 

*Not: Duyusal işleme bozukluğu olan birçok çocukta da uyku bozuklukları olabilir. Çocuğunuzun uyku problemleri varsa konu ile ilgili mutlaka doktorunuza danışın.