Ergoterapi

Ergoterapi Nedir?

Herhangi bir doğumsal engellilik, gelişimsel gerilik, hastalık, kaza veya yaşlanma sonucu ortaya çıkan mental, bilişsel, duyusal, duygusal, sosyal ve/veya fiziksel becerilerde oluşan bozuklukları iyileştirmeye, mevcut yetenekleri ortaya çıkarmaya ve geliştirmeye, kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini sağlamaya yönelik olarak ergoterapistler tarafından uygulanan terapilerdir.