Yoğun Terapi’nin (Intensive Therapy) çocuklar için faydalı olduğunu kanıtlayan bir çalışma

Güney Kore'de serebral palsili (CP) çocuklara yönelik yapılan bir yıllık bir çalışma, çocuklara yoğun fizik tedavi uygulandığında, kaba motor fonksiyonlarının önemli ölçüde iyileştiğini gösterdi. 

Journal of Physical Therapy Science dergisinde “Fiziksel tedavi sıklığının serebral palsili çocuklarda gross motor fonksiyona etkisi” çalışması yayınlandı.

Daha sonra araştırma ekibi, Güney Kore’de engelli çocuklar için bir rehabilitasyon merkezi ve okula giden 93 erkek ve 68 kız (ort. 9 yaş) olan 161 Serebral Palsili  çocuğu gözlemledi.

Araştırmacılar bu çalışmada iki soruyu değerlendirmeye çalışmışlardır: 

  1. SP'li çocuklarda fiziksel terapi sıklığı ile gross motor fonksiyon sonuçları arasındaki korelasyon nedir 
  2. (haftada 3-11 kez) yoğunluklar karşılaştırıldığında gross motor fonksiyon sonuçlarında ne gibi farklılıklar vardır. Fizik tedavi sıklığı ile brüt motor fonksiyon ölçümü (GMFM) verileri arasındaki korelasyon bir yıllık çalışma döneminde gözlemlendi ve not edildi.

Araştırmacılar, çoğu GMFM parametresinin, özellikle emekleme ve diz üstü durma, ayakta durma, yürüme, koşma ve zıplamada çocuklardaki daha iyi hareket ve fiziksel terapi sıklığı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. 

Serebal Palsi Alliance'ın GMFM skalası (en ciddi hareket kısıtlamaları) üzerine GRADE V için sınıflandırılan çocuklar, sadece ayakta durma için fizik tedavi sıklığı ile anlamlı bir korelasyon gösterdi.

Araştırmacılar farklı tedavileri karşılaştırdıklarında, yoğun fizik tedavinin gross motor fonksiyonunu iyileştirmede daha etkili olduğunu gözlemlediler. Spesifik olarak, emekleme, diz üstü durma ve ayakta kalma yeteneği ile artan bir iyileşme kaydettiklerini belirtmişlerdir.

Önceki çalışmalarda da, CP'li çocuklarda yoğun fizik tedavide önemli gelişmeler kaydedilmiştir, çocuklar ya haftada iki kez (grup A) ya da haftada beş kez (grup B) 16 hafta süreyle fizik tedavi almışlardır. 

Çalışmaların sonuçları, müdahale sonrasında her iki gruptaki çocuklarda gross motor fonksiyonun gelişme olduğunu, ancak  B grubu çocuklarda A grubundakilere göre anlamlı olarak daha fazla iyileşme olduğunu göstermektedir. Yoğun tedavinin etkisi daha güçlü olmuştur. 

Daha önce yayınlanmış farklı bir çalışmanın sonuçlarına göre ise, yoğun tedavinin etkisi 2 yaş çocuklar için daha güçlü olmuştur.

Sonuç olarak, sonuçlar yoğun fizik tedavinin serebral palsili çocuklarda gross motor fonksiyonun iyileştirilmesinde etkili olduğunu göstermektedir.

Kaynak : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4932081/

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir